Specialiști

Dr. ANDREEA MARIA CROITORU

Șef Secție Muzeu Constanța

S-a născut la data de 10 august 1973, în orașul Constanţa.

Studiile superioare le-a urmat la Universitatea ,,OVIDIUS” din Constanţa, Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Administrative (1992 – 1997). Între 1997 – 1998 optează pentru studii aprofundate la finalul cărora susține teza „Supremaţia navală şi comercială genoveză în Marea Neagră. Secolele XIII-XIV”, elaborată sub îndrumarea ştiinţifică a domnului academician Şerban Papacostea. Își continuă perfecționarea la Universitatea „Aristotel” din Thessaloniky – Grecia, Facultatea de Limbă Neogreacă în perioada 2003-2004. Un an mai târziu devine specialist de clasă în specialitatea militară Istorie prin examenul susținut la Serviciul Istoric al Armatei, Statul Major General. Cursurile de muzeografie generală le efectuează la Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, Bucureşti, Ministerul Culturii şi Cultelor. În anul 2008 devine doctor în Istorie – Istorie Medievală Universală, cu teza: „Veneţia şi Genova în Marea Neagră. Nave şi navigaţie. 1204-1453”, sub coordonarea științifică aacademicianului Şerban Papacostea.

În calitate de cercetător științific III la Institutul de Istorie „NICOLAE IORGA” al Academiei Române din Bucureşti, participă din anul 2008 la proiecte şi programe de cercetare ştiinţifică în domeniul istoriei Mării Negre

Din 17 decembrie 2009 este expert în bunuri de importanţă tehnică: instrumente de navigaţie, ancore şi  elice, machete de nave, nave la Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.

La Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, Bucureşti, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional obține calificarea de specialist în managementul proiectelor, în anul 2010, iar doi ani mai târziu se formează ca ofițer de relații publice la Departamentul de Informare şi Relații Publice din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

În august 2011 devine membru al Institutului de Turcologie şi Studii Central-Asiatice, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.

Din 2 aprilie 2001 este Muzeograf I A în cadrul Muzeului Național al Marinei Române, membru în Consiliul de Administraţie şi în Consiliul ştiinţific al instituţiei, ofiţer de Relaţii Publice şi Mass-media şi redactor-şef al Anuarului Muzeului Național al Marinei Române. Îndeplinește activități specifice în proiectarea activităţilor de specialitate ştiinţifică şi muzeografică a instituţiei, desfășoară activitatea de cercetare în domeniul istoriei marinei române în perioada medievală cu accent pe istoria Mării Negre în secolele XIII-XIV, ştiinţa navigaţiei, instrumente de navigaţie, tipuri de nave, elemente de arhitectură navală medievală, legislaţie maritimă medievală, organizează congrese, sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde, lansări de carte, expoziţii ş.a.

Între anii 2011 – 2015 răspunde afirmativ provocării de a preda la Universitatea „OVIDIUS” din Constanța cursurile de Introducere în istoria Marinei Române și Comerţ şi navigaţie în spaţiul est-european în calitate de lector universitar asociat al Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice.

În vara anului 2018 obține prin concurs funcția de șef Secție Muzeu Constanța.

Cariera sa profesională anterioară angajării la Muzeul Național al Marinei Române cuprinde și doi ani de activitate jurnalistică (1999 – 2001) desfășurată la Cotidianul ,,OBSERVATOR” de Constanţa, în calitate de Şef departament Eveniment. De asemenea, a predat disciplina Istorie la Şcoala Generală nr. 3, Constanţa, dar și la Liceul Teoretic „Omnia”, Constanţa, între anii 1996 – 1998.

Dragostea pentru lumea fascinantă a muzeelor și-a descoperit-o prin colaborarea cu specialiștii din cadrul Muzeului de Artă Constanța la organizarea de expoziţii sau evenimente culturale și a împărtășit-o publicului vizitator prin prezentarea expoziției permanente a acestui muzeu, între anii 1994 – 1997.

A publicat mai multe volume și cataloage, printre care: Pagini de istorie militară, Editura Muzeului Marinei Române, Constanţa, 2016, Pagini de istoria Marinei Române, Editura SITECH, Craiova, 2012, Veneţia şi Genova în Marea Neagră. Nave şi navigaţie (1204-1453), Muzeul Brăilei-Editura Istros, Brăila, 2008, Instrumente de navigaţie din colecţia Muzeului Marinei Române/Navigation instruments from the Romanian Naval Museum collection, Editura Muzeului Marinei Române, Constanţa, 2007, Evoluţia navigaţiei la Dunărea de Jos şi Marea Neagră în Evul Mediu românesc, Editura Muzelui Marinei Române, Constanţa, 2006, Marina în pictura şi literatura română. VALENTIN DONICI, coautor: Carmen Iréne Atanasiu,Editura M.N.M.R. (Muzeului Naţional al Marinei Române), Constanţa, 2018, De la Divizia de Mare la Flotă. 1896-2011. Monografie, (coautori: contraamiral de flotilă dr. Alexandru Mîrşu, comandor dr. Ion Custură, comandor Tiberiu Liviu Chodan), Editura Centrului Tehnic Editorial al Armatei, Bucureşti, 2011, Statul Major al Forţelor Navale 1860-2005. Tradiţii şi perspective, (coautori: Marian Moşneagu-coord., Georgeta Borandă, Mariana Cojoc, Andrei Vochiţu)Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2005 etc.

Activitatea științifică înregistrează publicarea a peste 200 de articole între anii 2001 – 2019 precum și participarea la numeroase conferințe, simpozioane și sesiuni de comunicari naționale și internaționale.

Din anul 2005 și până în prezent este coordonatoarea celor două volume publicate de Muzeul Național al Marinei Române Dunărea şi Marea Neagră în spaţiul euroasiatic. Istorie, relaţii politice şi diplomaţie și Anuarul Muzeului Marinei Române/Muzeului Național al Marinei Române, publicate laEditura Muzeului Național al Marinei Române.

Meritele deosebite pentru activitatea științifică desfășurată au fost cofirmate prin conferirea unor distincții și medalii: Emblema de onoare a Forțelor Navale Române, acordată de Șeful Statului Major al Forțelor Navale, viceamiral dr. Alexandru Mîrșu, la 15 august 2017, Trofeul „Omul Anului 2016” în Forţele Navale Române, locul II la secţiunea „Istorie, Cultură şi Tradiţii Militare”, Trofeul „Omul Anului 2012” în Forţele Navale Române, locul I la secţiunea „Istorie, Cultură şi Tradiţii Militare”, Trofeul „Omul Anului 2012” în Statul Major General, locul I la secţiunea „Istorie, Cultură şi Tradiţii Militare”, dar și prin numeroasele premii acordate de „Clubul amiralilor” și de Societatea de Științe Istorice din România, filiala Constanța, în perioada 2007 – 2018. 

Dr. DAN-DRAGOȘ SICHIGEA

Șeful Secției Muzeu Mangalia

Născut la 22 martie 1987, în orașul Constanța.

A absolvit Liceul „Decebal” în anul 2006. A urmat apoi cursurile Facultății de Istorie și Științe Politice, la specializarile Istorie și Științe Politice, fiind dublu licențiat în anul 2009 – Istorie, respectiv 2010 – Științe Politice. În paralel a efectuat modulul psihopedagogic, nivelul I, în anul 2014 obținând diploma și pentru nivelul II al acestui modul, în cadrul Universității „OVIDIUS”, Constanța, Și-a continuat studiile prin înscrierea la Masteratul de Relații internaționale în secolele XIX-XXI. Istorie și diplomație, pe care îl absolvă în anul 2011. Se înscrie la Școala Doctorală de Științe Umaniste, specializarea Istorie în anul 2016, cu tema „Dezvoltarea Marinei Militare Române din perspectiva Inspectoratului Marinei (1919-1936)”, sub coordonarea prof. univ. dr. Valentin Ciorbea.

A fost cadru didactic la Școala cu clasele I-VIII Aurel Vlaicu Constanța, între anii 2010-2012, la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Constanța în anul școlar 2012-2013, la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Constinești, în anul școlar 2014-2015. Susține examenul de titularizare în anul 2015 și devine titular la Școala Generală „Gala Galaction” Mangalia unde predă în anul școlar 2015-2016.

Din anul 2016 obâine prin concurs postul de muzeograf la Muzeul Național al Marinei Române, fiind promovat în funcția de șef Secție Muzeu Mangalia, în ianuarie 2017.

Din momentul angajarii și până în prezent a participat împreună cu specialiștii de la Secția Muzeu Constanța la simpozioane, simpozioane itinerante, conferințe naționale și internaționale și sesiuni de comunicări la Constanța, Mangalia, Tulcea, Sulina, Brăila, Calafat, Pitești, București, Făgăraș, Iași etc.  

Vorbitor fluent de limba engleză, însoțește delegațiile venite din străinătate, participând activ la promovarea peste hotare a Muzeului Național al Marinei Române.

În calitate de șef de secție asigură o bună desfășurare a activității în cadrul filialei Mangalia și perpetuează prin manifestările organizate, o îndelungată și bogată tradiție marinărească, într-un oraș al cărui istoric s-a întrepătruns din cele mai vechi timpuri cu dragostea oamenilor pentru mare.

A publicat în anul 2017 lucrarea „Jurnalul de Război al Comandamentului Amiral German Marea Neagră – 1942”, volumul I, pentru care primește, în octombrie 2018, din partea „Clubului Amiralilor” premiul „Viceamiral Ioan Bălănescu”, în domeniul Istorie Navală, Geografie Maritimă și Fluvială.

În anul 2020 a continuat seria publicării Jurnalului de Război al Comandamentului Amiral German Marea Neagră cu volumul II, dedicat primei părți a anului 1943.

Colaborează din anul 2016 la realizarea volumului Dunărea şi Marea Neagră în spaţiul euroasiatic. Istorie, relaţii politice şi diplomaţie și a „Anuarului Muzeului Național al Marinei Române”, Editura Muzeului Național al Marinei Române, Constanţa, împreună cu ceilalți specialiști din secția Muzeu Constanța.

Teza sa de doctorat, Inspectoratul Marinei 1919-1936, a văzut lumina tiparului în anul 2021, la Editura Militară.

Activitatea științifică desfășurată cuprinde articole publicate în revistele „Codrul Cosminului”, „Romanian Journal of Historical Studies”, „Romanian Journal of American Studies”, Revista „Document, buletinul Arhivelor Militare Naționale”, „Revista Română de Studii eurasiatice”, „Buletinul Forțelor Navale”.

Este membru al Asociației „Dobrogea Străbună” din anul 2018 și „Romanian Association for American Studies”, din anul 2012.

TANȚA MĂNDILĂ

Muzeograf

Tanța Măndilă s-a născut la 18 martie 1974, în Constanța. 

 A urmat, în perioada anilor 1990-1995, cursurile Liceului economic Colegiului comercial ,,Carol I”, iar în anul 2000 a absolvit Facultatea de Istorie, Drept și Științe Administrative din cadrul Universității „OVIDIUS” Constanța, specializarea Istorie veche și arheologie, cu teza: Ținutul dintre Dunăre și mare în secolul IV î. Hr., sub îndrumarea conf. univ. dr. Livia Buzoianu. În 2008 a absolvit cursurile de Masterat, studii aprofundate, titlul tezei susținută: Politica navală militară a României 1859-1914, elaborată sub îndrumarea științifică a prof. univ. dr. Valentin Ciorbea, la Universitatea ,,Ovidius” din Constanța, Facultatea de Istorie și Științe Administrative.

În perioada 2000-2001 a lucrat ca profesor de istorie la Școala ,,Nicolae Tonitza” Constanța, iar în perioada 2000-2004 a fost încadrată ca profesor și secretar la Școala cu clasele I-VIII Pantelimon, Constanța. La 15 iunie 2005, ocupă prin concurs postul de muzeograf la Muzeul Marinei Române din Constanța.

 În 2005 devine Specialist de clasă – în specialitatea militară Istorie, clasa I, atestat eliberat de Serviciul Istoric al Armatei, Statul Major General. În 2008 absolvă cursul de Bibliotecar cu studii superioare, organizat de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, București, Ministerul Culturii și Cultelor. În 2011 absolvă cursul de Biblioteconomie organizat de Biblioteca Militară Națională, București.

În anii 2005-2009 a participat la eforturile de organizare a expoziției permanente a Muzeului Marinei Române Constanța.

În calitate de specialist participă an de an la realizarea de expoziții, mese rotunde, simpozioane, evocări, ghidaje în cadrul Muzeului Național al Marine Române și, de asemenea, participă la standurile de carte realizate de muzeu de Ziua Porților Deschise în Portul Militar Constanța, la Salonul de carte „Polemos”, sau la saloanele nautice de la București și din Portul Turistic Constanța.

A publicat în volume de autori colective: Istoria Statului Major al Forțelor Navale 1860-2010. Monografie, București, 2010; Forțele Navale Române: 150 de ani de tradiție: volum de studii, Constanța, 2010, Muzeul Marinei Române. Album de colecții. 1969-2009, Constanța, 2008 și Muzeul Marinei Române. Album de colecții. 1969-2014, Constanța, 2014.

A colaborat la realizarea volumelor: „Anuarul Muzeului Marinei Române – tom XIII-2010”, „Anuarul Muzeului Marinei Române – tom XII”, 2009; „Anuarul Muzeului Marinei Române – tom XI”, 2008; „Anuarul Muzeului Marinei Române – tom X”, 2007 și Muzeul Marinei Române. Album de colecții, 1969-2009, Constanța, 2008, lucrări care au primit premiul „Colonel de marină Mihail Drăghicescu” în domeniul Istorie navală și geografie maritimă și fluvială, acordat de „Clubul Amiralilor”.

A participat la conferințe/sesiuni/simpozioane pe teme de istorie generală sau de istoria marinei organizate în Constanța sau București, de Muzeul Marinei Române, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” București, Universitatea „Ovidius” Constanța – Facultatea de Istorie și Științe Politice, Asociația „Cultul Eroilor”, Asociația „Dobrogea – istorie și civilizație”, Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Constanța, Statului Major al Forțelor Navale, Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale, Biblioteca Județeană „I. N. Roman” Constanța.

Dr. SILVIA IONIȚĂ

Muzeograf

Născută la 25 iunie 1982, în orașul Hîrșova, județul Constanța.

A absolvit Liceul Teoretic „Ioan Cotovu”, din Hîrșova în anul 2001, urmează apoi Facultatea de Istorie și Șiințe Politice, specializarea Istorie, în cadrul Universității „OVIDIUS” din Constanța, absolvită în anul 2006. Primul masterat cu specializarea Relații internaționale secolele XIX-XXI, îl urmează în cadrul aceleiași facultăți și îl absolvă în anul 2008, an în care se înscrie la cel de-al doilea masterat la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy”, specializarea Comunicare şi Relaţii publice, absolvit în vara anului 2010. Devine doctor în Istorie în anul 2013 cu teza Relațiile româno-iugoslave de la conflict la cooperare (1945 – 1956), coordonată de prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu.

Se înscrie la modulul psihopedagogic, nivelul I, la Universitatea București în anul 2009, an în care încheie cursurile cu succes, iar în 2014 urmează și absolvă și cel de-al doilea nivel al modulului la Universitate „OVIDIUS” Constanța.

În 2018 devine specialist de clasă – în specialitatea militară Istorie, clasa I, atestat eliberat de Serviciul Istoric al Armatei, Statul Major General.

Încă din timpul facultății a predat disciplina Istorie, în perioada 2001 – 2003 la Şcoala Generală cu clasele I – VII Gîrliciu și între anii 2003 – 2004 la Şcoala Generală cu clasele I – VIII, Horia. Până la angajarea la Muzeul Național al Marinei Române în vara anului 2017, îndeplinește diferite funcții în domeniul turismului, secretariat, arhivare etc.

Pe perioada doctoratului și de la angajarea ca muzeograf, a participat la conferințe, simpozioane, sesiuni de comunicări organizate la Constanța, Tulcea, Sulina, București, Pitești, Mediaș, Făgăraș cu articole care tratau subiecte din domeniul relațiilor internaționale, în special relațiile bilaterale româno-iugoslave, dar și subiecte de muzeografie și istoria marinei române.

A publicat în 2018 lucrarea cu titlul Relațiile româno-iugoslave de la conflict la cooperare (1945 – 1956), Editura CTEA, și este coautor pentru volumele de documente România. Relaţiile cu vecinii în perioada războiului rece vol. I. Iugoslavia, (1948 – 1950), Coordonator Constantin Hlihor, autori: Ioan Chiper, Constantin Hlihor, Silvia Ioniţă, Gavriil Preda, Ploieşti, Editura Karta Graphic, 2012 și Relaţiile României cu vecinii. Iugoslavia, vol. II, Coordonator Constantin Hlihor, autori: Constantin Hlihor, Ioan Chiper, Gavriil Preda, Gabriel Leahu, Camelia Brîncoveanu, Silvia Ioniţa, Ovidiu Georgescu, Bucureşti, Editura Pro Universitaria, 2013.

În calitate de specialist a organizat expoziția temporară de fotografie-document dedicată Zilei Internaționale a Femeii, intitulată „Femei celebre într-o lume a bărbaților”, expoziția itinerantă dedicată lui Alexandru Cătuneanu, cel care a realizat prima hartă românească de navigație a țărmului de vest, denumită „Harta Mării Negre, coasta României”. Participă periodic la mese rotunde, simpozioane, evocări, ghidaje în cadrul Muzeului Național al Marinei Române și, de asemenea, la standurile realizate de muzeu de Ziua Porților Deschise în Portul Militar Constanța, sau la Salonul de carte „Polemos”.

A participat începând cu anul 2017 la organizarea Conferinței Naţionale de Comunicări Ştiinţifice ,,Dunărea şi Marea Neagră în spaţiul euro-asiatic. Istorie, Relaţii Politice şi Diplomaţie”, desfășurată anual la Muzeul Național al Marinei Române.

Colaborează împreună cu ceilalți specialiști din secțiile Muzeu Constanța și Mangalia la realizarea volumului Dunărea şi Marea Neagră în spaţiul euroasiatic. Istorie, relaţii politice şi diplomaţie și a „Anuarului Muzeului Național al Marinei Române”, publicate la Editura Muzeului Național al Marinei Române, Constanţa.

Drd. CLAUDIA LUPU

Conservator expert

S-a născut la data de 25 februarie 1977, în orașul Craiova, județul Dolj.

A urmat Școala de Artă „Cornetti” din Craiova, specializarea Pictură, Liceul „Matei Basarab” din Craiova,  Facultatea de Istorie, specializarea Istorie, și Modulul psihopedagogic în cadrul Universității „Spiru Haret” București, Masteratul: Știința conservării/restaurării operelor de patrimoniu prin metode fizice și chimice avansate, la Facultatea de Fizică, Universitatea din București. Din anul 2020 este doctorand la Școala Doctorală de Arte a Universității de Vest din Timișoara.

În perioada 1997-2017, obține Atestat în Conservare preventivă bunuri culturale, Atestat de expert în conservare, Atestat de restaurator hârtie și bloc carte, Atestat de expert în domeniu restaurare hârtie, legătură și corp carte, pergament, în urma realizării a numeroase cursuri efectuate la Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, București, Ministerul Culturii și Cultelor, a perioadelor lungi de pregătire în laboratoare de restaurare – conservare, a susținerii examenelor de preatestare și atestare, precum și a restaurării a numeroase piese pe suport papetar.

Din anul 1997 și până în luna mai a anului 2020, ocupă postul de conservator la Laboratorul de Restaurare-Conservare al Muzeului Olteniei Craiova, iar din luna mai a aceluiași an, postul de conservator la Muzeul Național al Marinei Române.

Contribuie la realizarea expoziției de bază a Secției de Istorie și Arheologie și Secției de etnografie, aparținând Muzeului Olteniei, la expozițiile Saloanelor Naționale de Restaurare din Craiova, din perioada 2006-2019, unde participă și cu piese restaurate pe suport hârtie, în publicațiile apărute și în expoziții în anii 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. În anul 2017 câștigă Marele Premiu al Galei Restaurării Românești, pentru restaurarea piesei „Octoich”, tipărită în anul 1736.

Câteva din cele peste cincizeci de expoziții temporare la care a participat în 23 de ani de activitate la Muzeul Olteniei sunt: ,,Tezaurul Muzeului Olteniei”, 2006, „Brățările dacilor”, 2008, „Bijuteriile timpului”, 2010, „Capodopere de argint”, 2012, „Arme albe și de foc”, 2013, „Obiecte din cositor sec. XVI-XIX”, 2013, „Gârla Mare un periplu al ceramicii străvechi”, 2013, „Obiecte de tezaur”, 2013, „Tandrețea porțelanului”, 2014, dar și „Icoane pe sticlă”, „Artiști sticlari români”, „Sticla memorie și artă”, trei expoziții realizate cu piese aduse de la muzeele din România după o riguroasă selecție, pentru expozițiile organizate cu ocazia manifestării culturale „ICOM GLASS”, ce s-a ținut de această dată în România„ la Muzeul Olteniei, Craiova în anul 2014.

Din momentul angajării este prezentă alături de specialiști la conferințe naționale și internaționale și sesiuni de comunicări, la Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, Muzeul Olteniei, Craiova, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” București, Complexul Muzeal Județean Neamț, Muzeul Național al Țăranului Român București, Muzeul de Istorie București, Muzeul „Regele Ferdinand I” București, Muzeul Brukenthal Sibiu, ICEM Tulcea, Muzeul Național al Marinei Române, la Conferința Internațională UNESCO de la Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești, etc.

Cele mai importante workshop-uri la care a participat au fost „Understanding and caring for book bings” organizat de The Institute of Conservation, British Library Centre for Conservation, Londra, „Nuclear Techniques for cultural heritage study and preservation”, organizat de IFIN-HH-IRASIM, Măgurele, „Metode alternative de combatere a biodegradării, reducerea poluării interne din muzeu”, Sibiu, „Non-invasive and Micro Invasive Physical – Chimical Techniques for Cultural Heritage”, Muzeul Olteniei, „Metode ecologice de conservare a patrimoniului cultural”, atelierele de vară „Tradiție și postmodernitate” Râmnicu Vâlcea.

A realizat desen arheologic pentru publicațiile, „Figurine ceramice romane”, „Inscripții și piese sculpturale romane”, „Bronzuri figurate romane”, „Lapidariul Muzeului Olteniei Craiova”, Editura Sitech și Tipografia Epatriarhală Craiova.

„Evaluarea nivelului de degradare și restaurarea unui pergament/document emis de către Alexandru Dimitrie Ghica”, „Acțiunile și efectele produse de factorii de degradare asupra cărților religioase”, „Factorii endogeni și exogeni implicați în degradarea suportului papetar”, „Restaurarea unui Liturghier tipărit la Sibiu”, „Degradarea sticlei arheologice și probleme legate de conservare”, „Acțiunea condițiilor de microclimat asupra icoanei”, „Condițiile necesare pentru organizarea unui depozit de ceramică”, sunt doar câteva din lucrările cu care a contribuit în publicațiile numeroaselor muzee, tratând atât tema conservării patrimoniului cât și restaurarea-conservarea suportului papetar, fiind expert atât în conservarea bunurilor culturale cât și în restaurare hârtie, carte, pergament.

Publicațiile în care cu regularitate participă cu articole de specialitate sunt, volumul: Salonul Național de Restaurare, Craiova, Buletinul Centrului de Cercetare și Restaurare Iași,  volumul: Muzeului Viticulturii și Pomiculturii Golești, volumul Restaurare 2000, Craiova, Restitutio – Buletin de conservare-restaurare, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, Restaurare – știință – artă, Brașov, Revistă de Restaurare, Conservare și Investigații, Muzeul Național de Istorie al României București, Tradiție, Istorie, Armată, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”, Buletinul Muzeului Militar „Regele Ferdinand I”, etc.

Contribuie împreună cu ceilalți specialiști începând din anul 2018, cu lucrări în periodicele MNMR: Dunărea și Marea Neagră în spațiul euroasiatic. Istorie, relații politice și diplomație și Anuarul Muzeului Național al Marinei Române, Editura Muzeului Național al Marinei Române, Constanța.

Este membru ICOM (Internațional Council of Museums) din anul 2006.

ALEXANDRA CLINCI

Restaurator

Născută la 10 martie 1981, în orașul Medgidia, județul Constanța.

A absolvit Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”, din Medgidia. A urmat apoi cursurile Facultății de Chimie din cadrul Universității „OVIDIUS” Constanța, absolvită în anul 2004.

Primul loc de muncă a fost la Grădinița nr. 7 din Medgidia, pe post de educatoare, în perioada 15 septembrie 2004 – 1 februarie 2005. Din februarie 2005 și până în 2008 lucrează ca inginer turbina la Unitatea 2 Cernavodă, pentru firma Unisat S.A., având ca sarcini supraveghere montaj turbina, urmărire stadiu de execuție, gestionarea materialelor necesare pentru montaj. Din mai 2008 și până în august 2010 se va ocupa de conservarea pieselor de patrimoniu prin aplicarea tratamentelor chimice la Muzeul de Arta Populară, fiind încadrată pe postul de inginer chimist – conservator. În iunie 2016 obține prin concurs postul de restaurator bunuri culturale la Muzeul Național al Marinei Române.

Se perfecționează în prezent urmând cursurile pentru obțuinerea atestatului de restaurator bunuri culturale – suport metal.

 De la angajarea la Muzeul Național al Marinei Române a participat în fiecare an, în calitate de specialist, la Conferința Naţională de Comunicări Ştiinţifice ,,Dunărea şi Marea Neagră în spaţiul euro-asiatic. Istorie, Relaţii Politice şi Diplomaţie”, cu comunicări care au avut ca subiect proceduri de restaurare a unor piese din patrimoniul muzeului.