PREZENTAREA LUCRĂRII COLECTIVULUI ȘTIINȚIFIC AL M.N.M.R., STATUL MAJOR AL FORȚELOR NAVALE – 160 DE ANI DE DATORIE ÎMPLINITĂ

Muzeul Național al Marinei Române și-a propus mereu, printre obiectivele sale, și „punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul cunoașterii, educării și recreerii publicului”, cu alte cuvinte „cercetarea și documentarea muzeografică și istorico-militară”, după cum este înscris și în misiunea instituției. Concretizarea acestei misiuni de cercetare este realizată prin numeroasele articole, studii și alte tipuri de contribuții ale cercetătorilor din cadrul muzeului, promovate atât pe plan intern, cât și în străinătate.

Lucrarea pe care o aducem în prim-plan astăzi, Statul Major Al Forțelor Navale – 160 de ani de datorie împlinită, reprezintă un volum complet și complex, prin care autorii  angajează cititorul în problematici diverse.

El a văzut lumina tiparului anul acesta și este dedicate sărbătoririi a 160 de ani de la constituirea Marinei Militare române pe baze moderne. Articolele tratează subiecte din epoci istorice diferite și compun o imagine clară a evoluției Marinei Române, așa cum reiese din cuprinsul volumului de studii: