S-a întâmplat astăzi în istoria Marinei Române:

Prin Decizia Ministerială Nr. 15 s-a creat la Galaţi, Şcoala Flotilei, Şcoala Specială pentru ofiţerii şi subofiţerii aflaţi în subordinea Comandamentului Flotilei, Şcoala Flotilei, prima instituţie de învăţământ naval din istoria marinei române moderne, cu scopul de a specializa în arma Marină ofiţeri şi subofiţeri de alte arme (infanterie, cavalerie, artilerie, geniu) pentru Corpul Flotilei. Cursurile aveau durata de doi ani. Directorul școlii era comandantul Flotilei. Şcoala a funcţionat până în anul 1892.