STATUL MAJOR AL FORȚELOR NAVALE – 160 DE ANI DE DATORIE ÎMPLINITĂ

Demersul editorial al Muzeului Național al Marinei Române și implicit, al Editurii MNMR, volumul „Statul Major al Forțelor Navale – 160 de ani de datorie împlinită”, a venit ca un demers necesar în marcarea celor 160 de ani de când Marina Militară Română a început să se ridice pe baze moderne începând cu anul 1860, devenind iată, în 2020, un factor de încredere și echilibru în ecuația geostrategică și geopolitică a spațiului Mării Negre și a acelor zone de pe mapamond acolo unde prezența sa este necesară ca stat partener în cele mai puternice alianțe ale lumii.

Preocupări ale specialiștilor MNMR în ceea ce privește istoricul Forțelor Navale au existat întotdeauna, iar monografii ale SMFN, apărute sub titlul: „Statul Major al Forţelor Navale. 1860-2005. Tradiţii şi perspective”și „Istoria Statului Major al Forţelor Navale Române. 1860-2010. Monografie” au văzut lumina tiparului la aniversarea a 145 de ani de la înființarea instituției și respectiv, la 150 de ani.  

Ce aduce nou lucrarea de față ?! 

Spre deosebire de primele monografii care fac o parcurgere generală a istoriei SMFN, odată cu acest volum vine rândul tratării cu minuţiozitate a acelor evenimente, fapte, oameni care au FĂCUT istoria marinei române să parcurgă 160 de ani cu profesionalism şi reuşite. Specialiștii MNMR au adunat între copertele volumului studii și articole care permit o mai bună înțelegere a istoriei marinei prin acordarea unui spațiu mult mai larg și prin abordarea mult mai în detaliu a subiectelor atinse.

Studiile și articolele sunt rezultat al activității de cercetare a specialiștilor muzeului, prezentate în cadrul sesiunilor științifice naționale și a Conferinței Naționale a MNMR, „Dunărea și Marea în spațiul euroasiatic. Istorie, relații politice și diplomație”, aflată la a 23-a ediție și publicate în volumul cu același nume sau în „Anuarul MNMR”, dar și în volumele de sesiune ale altor instituții.

Volumul debutează cu o prezentare a navigației în spațiul românesc din cele mai vechi timpuri și până în zorii epocii moderne tocmai pentru că marina nu s-a născut în 1860, românii au practicat navigația dintotdeauna, anul 1860 reprezentând de fapt un „restart” dar pe baze moderne al marinei. La acel moment au fost practic, cumulate cunoștințele și experiența țărilor române, toată activitatea de până atunci, devenind tradiție.

Lucrarea continuă cu teme clasice ale istoriei marinei, precum: Flotila și Alexandru Ioan Cuza, Războiul de Independență, Marina și Regele Carol I, programele navale, acțiunile din Primul Război Mondial, perioada interbelică, perioadă de mare progres, Al Doilea Război Mondial, „Operațiunea 60.000”, anii postbelici, Revoluția din Decembrie 1989, rolul FNR în programul Partnership for Peace și intrarea în NATO ș.a.

Volumul vă propune însă și subiecte cu o mai mare valoare de inedit, precum: rolul ofițerilor de marină români în soluționarea crizei „Potemkin”, Marina Militară și vizita țarului Nicolae al II-lea în România, exerciții militare navale și jocuri de război ale Marinei Române la începutul anilor 1920, activitatea de informații și contrainformații a Marinei la intrarea în Al Doilea Război Mondial, o prințesă corespondent de război naval, Alice Cantacuzino ș.a.

Credem că aportul adus de ultima parte a lucrării este mai cu seamă special pentru că, în încheiere, am ales să prezentăm SMFN prin prisma colecțiilor pe care MNMR le păstrează cu sfințenie pentru urmașii noștri. Vorbim aici de nave militare istorice în colecția de fotografii, marile personalități ale marinei prezentate prin colecția de brevete și mai ales, extrem de prețioasa colecție de bunuri de Tezaur de pe navele istorice românești.

Prin urmare, considerăm că am adus în fața dumneavoastă un volum interesant, în care se pot găsi răspunsuri la multe din întrebările legate de istoria și evoluția Marinei Militare Române, un volum dedicat istoriei unei Arme de care toți trebuie să fim mândri !