LANSARE DE CARTE

Muzeul Național al Marinei Române și Academia Oamenilor de Știință din România, Filiala Constanța, organizează sâmbătă, 9 octombrie, începând cu ora ora 11.00, la Muzeul Național al Marinei Române, lansarea volumului: „Valentin Ciorbea, Profesor universitar doctor, 75 In Honorem. Raportul ucenicilor”, Editura ExPonto, Constanța, 2021, 595.p. (editori dr. Nicoleta Paraschiv și dr. Luminița Stelian).

Volumul va fi prezentat de:

comandor drd. Marius Rohart, directorul Muzeului Național al Marinei Române;

prof. univ. dr. Victor Ciupină, președintele Filialei Constanța A.O.Ș.R.; dr. Nicoleta Parschiv

În Cuvântul introductiv al volumului, prof. univ. dr. Valentin Ciorbea a notat: „Volumul de faţă s-a născut din dorinţa câtorva dintre doctoranzii noştri, care au ţinut să omagieze conducătorul de doctorat, la împlinirea a 75 de ani de viaţă. I-am rugat să accepte formula de „raport al ucenicilor”, pentru a-şi pune în evidenţă propriile realizări, care, în opinia mea, sunt mult mai importante decât ce am făcut eu pentru ei.

Doctorantura se constituie într-un parteneriat de creativitate între „ucenic” şi maestrul său, bazat pe năzuinţa comună a finalizării performate a proiectului doctoral. Conducătorul îşi ghidează doctorandul astfel încât confirmarea investiţiei de cunoştinţe, de metodă, de susţinere mentală  şi consolidare a sentimentului de încredere să se materializeze în finalizarea proiectului doctoral prin susţinerea tezei, publicarea de articole, studii şi cărţi, participarea la manifestări științifice. La rândul său, doctorandul este mânat de dorinţa de a-şi demonstra setea cognitivă şi capacitatea de a performa prin valorificarea cercetării.

În raporturile noastre cu doctoranzii, am trăit împreună bucuria realizărilor care i-au poziţionat pe majoritatea în istoriografia română prin chemarea unică, provocatoare, dificilă, dar extrem de responsabilă şi frumoasă, de a reconstitui trecutul şi a-l face cunoscut generaţiilor de astăzi şi viitoare, prin discursul istoric scris. Nu am pregetat să îi citez în studiile mele pe foştii doctoranzi, considerându-i egali în zidirea templului muzei Clio.

Se cuvine să mulţumesc tuturor contributorilor care s-au învrednicit să „raporteze” alături de mine parcursul ştiinţific, demonstrând că şi la Universitatea „Ovidius” din Constanţa, majoritatea din cei „înnobilaţi” cu titlul de Doctor în Istorie îşi onorează, prin cercetarea trecutului, statutul ştiinţific dobândit.”

În vederea bunei desfășurări a activității, se vor păstra restricțiile prevăzute în combaterea epidemiei de COVID-19, păstrarea distanței între participanți și portul mășii fiind obligatorii.