MNMR la a 27-a ediție a Conferinței naționale de comunicări științifice „Dunărea și Marea Neagră în spațiul euroasiatic. Istorie, relații politice și diplomație” (12-14 octombrie 2023)

La mijlocul lunii octombrie, Muzeul Național al Marinei Române a organizat cea de-a XXVII-a ediție a Conferinței naționale de comunicări științifice „Dunărea și Marea Neagră în spațiul euroasiatic. Istorie, relații politice și diplomație”.

Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc vineri, 13 octombrie 2023, începând cu ora 09.00, în Sala de conferințe „Clio” a Muzeului Național al Marinei Române și a fost susținută de contraamiral de flotilă Cornel-Eugen Cojocaru, comandant al Flotei „Viceamiral Vasile Urseanu” și șef al Garnizoanei Constanța, de dr. Aurel Mototolea, director general al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța și de prof. univ. dr. habil. Angelo Mitchievici, manager al Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” Constanța, activitatea fiind moderată de comandor Marius Laurențiu Rohart, director al Muzeului Național al Marinei Române.

Momentul a fost urmat de un șir de semnale editoriale aflate în directă conexiune cu tema manifestării: Florin Lisovschi, Pe Dunăre în jos de la izvoare la vărsare, Accent Print, Suceava, 2023, 284 p. (a prezentat dr. Carmen Irène Atanasiu, Comitetul Român de Istoria și Filozofia Științei și Tehnicii al Academiei Române și vicepreședinte Liga Navală Română); Valentin Ciorbea, Generalul adjutant Paul Teodorescu (1888-1981). Dimensiunile creativității, Editura Academiei Oamenilor de Știință din România, București, 2023, 357 p. (a prezentat chiar autorul, prof. univ. dr. Valentin Ciorbea, membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România); Dorel Banabic (editor), History of Romanian Technology and Industry, volume 2: Electrical Engineering, Energetics, Transport and Education, Springer, 2023, 321 p. (a prezentat conf. univ. dr. Mariana Cojoc, Facultatea de Istorie și Științe Politice, Universitatea „Ovidius” din Constanța); „Anuarul Muzeului Național al Marinei Române-2023”, tom XXVI, Editura Muzeului Național al Marinei Române, Constanța, 313 p. și „Dunărea și Marea Neagră în spațiul euroasiatic. Istorie, relații politice și diplomație”, volumul XI, Editura Muzeului Național al Marinei Române, Constanța, 403 p. (a prezentat dr. Andreea Croitoru, șeful Secției Istoria Marinei, Muzeul Național al Marinei Române).

Ca de fiecare dată, comunicările în plen au fost susținute de nume cunoscute ale cercetării științifice naționale și nu numai: col.(rtr) prof. univ. dr. Ion Giurcă, Universitatea „Hyperion” din București, prof. univ. dr. Valentin Ciorbea, membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România, conf. univ. dr. Mariana Cojoc, Facultatea de Istorie, Universitatea „Ovidius” din Constanța, prof. asoc. dr. Alin Spânu, Facultatea de Istorie, Universitatea din București.

La lucrările conferinței au participat profesori, cercetători științifici, muzeografi, experți în patrimoniu cultural, arhiviști, bibliotecari, restauratori și conservatori de la mai bine de 20 de instituții de specialitate din România, enumerăm subiectele abordate:

Dr. Vasile MĂRCULEȚ, cercetător independent, Mediaș

Classis Moesica și Classis Scythica la începutul secolului al V-lea.

Refacerea puterii navale a provinciilor Moesia Secunda și Scythia Minor

Comandor (r) dr. Ioan DAMASCHIN, Liga Navală Română

Mari domnitori români, ctitori la Sfântul Munte Athos. Neagoe Basarab (1512 – 1521)

Dr. Dan-Dragoș SICHIGEA, Muzeul Național al Marinei Române

Din colecția de arme sub apă a Muzeului Național al Marinei Române: capul torpilei cu școndru

Dr. Marian BOZA, Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ioan Murgescu”

Canalul cu nume de împărat

Drd. Dragoș Dumitru DRAGOMIR, Liceul Tehnologic „I.C. Brătianu” din Nicolae Bălcescu, județul Constanța

Pamfil Polonic și monumentele istorice din Dobrogea

Comandor (r) dr. Marian MOȘNEAGU, Comisia Română de Istorie Militară, București

Pasagerul „Împăratul Traian” și diferendul greco-român generat de agresiunea din portul Pireu

Dr. Doina ANGHEL, Depozitul Central de Arhivă „Grigore Costandache” Pitești

Mihai TALAŞMAN, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte din Pitești

Mărturii ale ofiţerilor din Regimentul 51 Infanterie Galaţi prizonieri în Bulgaria în Primul Război Mondial

Dr. Luminița GIURGIU, Comisia Română de Istorie Militară, București

Generalul Aslan consemnează… în Jurnalul de Operații al Armatei 3 Române

Dr. Teodora GIURGIU, Arhivele Militare Naționale Române, București

Campania din ianuarie 1917 reflectată în Buletinele de operații ale Diviziei de Dunăre

Colonel (r) Remus MACOVEI, Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”, filiala Constanța

Participarea militarilor francezi din Regimentul 61 Infanterie la ocuparea Dobrogei. Decembrie 1918 – iulie 1919

Dr. Constantin CHERAMIDOGLU, Societatea de Științe Istorice, filiala Constanța

Aventurieri pe Marea Neagră

Dr. Daniel Silviu NICULAE, Asociația Istorică „Dimitrie Cantemir”, București

Incidente la frontiera de sud a României (1926)

Dr. Lavinia DUMITRAȘCU, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Constanța

„Cu vela și cu vântul” – bricul „Mircea” în voiajul din 1926 în amintirile unui tânăr marinar

Dr. Silvia IONIȚĂ, Muzeul Național al Marinei Române

15 august 1939: Ziua Marinei în Registrul Istoric al Comandamentului Marinei (Regale)

Plt.-adj. șef Eugen-Dorin SPĂTARU, Inspectoratul de Jandarmi Județean Arad

Participarea structurilor de aerostație la apărarea Dobrogei, în perioada 1941-1944

Dr. Marian ZIDARU, Asociația Geopolitică „Casa Mării Negre”, Constanța

S.O.E. în România în vreme de război. Cazul Cătălin Vlădescu-Olt

Dr. Andreea ATANASIU-CROITORU, Muzeul Național al Marinei Române

Început și sfârșit de război. Comandorul Mihai Chiriță – relatări de la bordul monitoarelor

Prof. univ. dr. habil. Constantin HLIHOR, Universitatea din București

Jucători strategici și pioni geopolitici în regiunea Dunării de Jos. Istorie și actualitate

Colonel (r) dr. Gabriel-George PĂTRAȘCU, cercetător independent, Constanța

Premisele ranfluării și finalul de carieră ale lui M-4

Drd. Sergiu-Ștefan POH, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, București

Navigarea curenților Războiului Rece: complexitatea proiectului „Đerdap” în relațiile dintre Serbia și România

Locotenent-colonel (r) dr. Petre OPRIȘ, Institutul Cultural Român de la Varșovia, Polonia

Planul americano-britanic privind remotorizarea avioanelor de pasageri BAC 1-11 realizate în România (1988)

Cristina Maria CÎMPIANU, Muzeul Național al Țăranului Român, București

Restaurarea unor cereri de adopție din anul 1932

Drd. Claudia LUPU, Muzeul Național al Marinei Române

Conservarea patrimoniului textil

Alexandra CLINCI, Muzeul Național al Marinei Române

Restaurarea unui stilet de ofițer de marină

Pentru oricine este interesat, volumul Conferinței în care se regăsesc toate comunicările susținute, și „Anuarul MNMR” sunt puse în vânzare la sediul muzeului.